PL-x nr. 580/2015 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Sponsori: Victor-Viorel Ponta, Daniel Constantin, Hunor Kelemen, Varujan Pambuccian, Alina-Ştefania Gorghiu

cdep senat

Controverse:

  • Consiliul Legislativ a subliniat că includerea 'organelor de stat cu atribuții în domeniul apărării' pe lista instituțiilor care pot solicita, cu autorizarea prealabilă a instanței, datele de trafic, datele de identificare ale echipamentului și datele de localizare implică faptul că Parlamentul, Președintele, Guvernul, C.S.A.T., forțele armate și forțele de protecție vor putea face astfel de solicitări, ceea ce este excesiv. În plus noua lege stabilește de facto că accesarea datelor de trafic se poate face pentru orice infracțiune, nu doar pentru infracțiunile grave, cum prevedea legislația anterioară. Din textul legii se poate înțelege în mod eronat că perioada de păstrare a datelor de 3 ani este obligatorie nu maximală. Un alt aspect problematic este modul foarte rapid în care a fost adoptată legea, cu respingerea tuturor amendamentelor propuse de Consliliul legislativ, de reprezentanți ai asociațiilor profesionale dar și de cei ai societății civile. [1] [2] [3]
14 octombrie 2015
Președinte

publicare lege în Monitorul Oficial nr.767/2015

12 octombrie 2015
Președinte

devine Legea nr. 235/2015

9 octombrie 2015
Președinte

promulgata prin Decret nr. 754/2015

3 octombrie 2015
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

28 septembrie 2015
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

12 octombrie 2015
Președinte

devine Legea nr. 235/2015

9 octombrie 2015
Președinte

promulgata prin Decret nr. 754/2015

3 octombrie 2015
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

28 septembrie 2015
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

23 septembrie 2015
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video Video in format Real Media
23 septembrie 2015
Camera Deputaților
adoptat de Camera Deputatilor
rezultat vot pentru=187, contra=12, abtineri=22, nu au votat=4 (prezenti=225)
consultati stenograma sedintei
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
(pdf)   Forma pentru promulgare
23 septembrie 2015
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor

consultati stenograma sedintei
22 septembrie 2015
Camera Deputaților
16 septembrie 2015
Camera Deputaților
9 septembrie 2015
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
termen depunere amendamente: 22.09.2015
termen depunere raport: 02.10.2015
7 septembrie 2015
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
7 septembrie 2015
Senat
adoptata de Senat
rezultat vot pentru=91, contra=3, abtineri=5
7 septembrie 2015
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

3 septembrie 2015
Senat

primire aviz (nr.179) favorabil de la:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
2 septembrie 2015
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

30 iunie 2015
Senat

primire raport (nr.223) favorabil de la:

Comisia economică, industrii şi servicii
15 iunie 2015
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L327

6 mai 2015
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b220