Pl-x nr. 72/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii concurenţei nr.21/1996

Sponsori: Andrei Pop

cdep senat

25 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 05.03.2019
termen depunere raport: 12.03.2019
18 februarie 2019
Senat
respinsa de catre Senat
26 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L697

trimis pentru raport la:

Comisia economică, industrii şi servicii
termen depunere raport: 18.12.2018
18 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b475