Pl nr. L697/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii concuren?ei nr.21/1996

Sponsori: Andrei Pop

senat

26 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L697

trimis pentru raport la:

Comisia economică, industrii şi servicii
termen depunere raport: 18.12.2018
18 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b475