BP636/2018 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porţiuni din acestea şi taluzuri ale barajelor şi lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităţilor administrativ-teritoriale

Sponsori:

senat

20 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b636 (adresa nr.bpi937/2018/19-11-2018)