PL-x nr. 302/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

Sponsori:

cdep

27 septembrie 2017
Președinte

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
raport comun cu Senatul
termen depunere amendamente: 10.10.2017
termen depunere raport: 16.10.2017

trimis pentru aviz la:

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru politică externă
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI
Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe
Comisia pentru afaceri europene
Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
termen: 11-10-2017
27 septembrie 2017
Camera Deputaților

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

27 septembrie 2017
Președinte

prezentare în Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului

(pdf) Adresa Guvernului