PL-x nr. 316/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

Sponsori:

cdep

25 iunie 2020
Camera Deputaților
3 iunie 2020
Camera Deputaților
29 mai 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.3723/28.05.2020 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
27 mai 2020
Camera Deputaților

Biroul permanent aproba solicitarea de sesizare în fond primita de la:

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului
(pdf) Solicitarea Comisiei pentru muncă și protecție socială

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
termen depunere amendamente: 03.06.2020
termen depunere raport: 09.06.2020
19 mai 2020
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat