BP663/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

Sponsori:

senat

29 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b663 (adresa nr.972/29-11-2018)