PL-x nr. 736/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Sponsori:

cdep senat

5 decembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

trimis pentru raport la:

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 10.12.2018
termen depunere raport: 13.12.2018
28 noiembrie 2018
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
28 noiembrie 2018
Senat
adoptat de Senat
rezultat vot pentru=69, contra=0, abtineri=0
28 noiembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

26 noiembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

21 noiembrie 2018
Senat

primire raport (nr.404) favorabil de la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
amendamente: da
18 octombrie 2018
Senat

primire aviz (nr.476) favorabil de la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
11 octombrie 2018
Senat
2 octombrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L606

25 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b493 (adresa nr.E179/25-09-2018)