PL-x nr. 149/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Sponsori: Adrian-Claudiu Prisnel, Cătălin Drulă, Sergiu Cosmin Vlad, Vlad-Emanuel Duruş

cdep

19 iunie 2019
Camera Deputaților
6 iunie 2019
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.5447/06.06.2019 (favorabil)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
2 aprilie 2019
Camera Deputaților
20 martie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 01.04.2019
termen depunere raport: 09.04.2019
18 martie 2019
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat