BP568/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

Sponsori:

senat

29 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b568 (adresa nr.837/29-10-2018)