PL-x nr. 722/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Sponsori:

cdep

28 noiembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
termen depunere amendamente: 06.12.2018
termen depunere raport: 12.12.2018
21 noiembrie 2018
Senat

proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptat de Senat

adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat