Pl-x nr. 676/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

Sponsori:

cdep

16 noiembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 02-12-2020

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 02-12-2020

solicitare aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii

termen: 03-12-2020