Pl-x nr. 704/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare

Sponsori: Ştefan-Alexandru Băişanu

cdep senat

14 noiembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 28.11.2018
termen depunere raport: 12.12.2018
12 noiembrie 2018
Senat
respinsa de catre Senat
rezultat vot pentru=108, contra=1, abtineri=0
12 noiembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

7 noiembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

5 noiembrie 2018
Senat

primire raport (nr.729) de respingere de la comisie

primire raport (nr.292) de respingere de la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
10 octombrie 2018
Senat

primire aviz (nr.142) de respingere de la:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
26 septembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.425) de respingere de la:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi

primire aviz (nr.312) de respingere de la:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
17 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L554

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi este sesizată pentru întocmirea avizului

trimis pentru aviz la:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
termen: 25-09-2018
12 septembrie 2018
Senat

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi şi Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare îşi încetează activitatea potrivit Hotărârii Senatului nr.107/2018

11 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L554

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală solicită decalarea termenului de depunere a raportului pentru data de 23.10.2018
4 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L554

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
termen depunere raport: 02.10.2018
21 iunie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b340 (adresa nr.514/21-06-2018)

12 noiembrie 2018
Senat
respinsa de catre Senat
20 iunie 2018
Senat

înaintat la Senat

20 iunie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor