PL-x nr. 731/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018

Sponsori:

cdep

27 februarie 2019
Senat

înaintat la Senat

27 februarie 2019
Camera Deputaților
adoptat de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
17 decembrie 2018
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

13 decembrie 2018
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
face parte din categoria legilor ordinare
3 decembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată
(pdf) Adresa Preşedintelui României
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
termen depunere amendamente: 10.12.2018
termen depunere raport: 13.12.2018