PL-x nr. 663/2019 Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive sau intempestive

Sponsori: Cătălin-Marian Rădulescu

cdep

28 iulie 2020
Camera Deputaților
2 aprilie 2020
Camera Deputaților
29 ianuarie 2020
Camera Deputaților
16 decembrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 27.12.2019
termen depunere raport: 06.02.2020
11 decembrie 2019
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat