BP677/2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Sponsori:

senat

11 decembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b677 (adresa nr.plx685/2018/10-12-2018)