Pl-x nr. 247/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Sponsori:

cdep

27 iunie 2017
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată de inițiator
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 20-09-2017

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 20-09-2017

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 11-09-2017