BP543/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi a altor acte normative

Sponsori: Dorel-Gheorghe Căprar, Adrian Todor, Liviu-Ioan Balint, Ioan Sorin Roman, Cristian Buican, Florin-Dan Tripa, Claudia Gilia, Luminiţa-Maria Jivan, Gheorghe-Dănuţ Bogdan, Dumitru Gherman, Cornel Itu, Gabriel-Horia Nasra

senat

17 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b543