Pl-x nr. 566/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora

Sponsori:

cdep

14 septembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 22.09.2020
termen depunere raport: 29.09.2020
8 septembrie 2020
Senat
respinsa de catre Senat