PL nr. L640/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Bucureşti, la 18 octombrie 2017

Sponsori:

senat

8 decembrie 2018
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

4 decembrie 2018
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

29 noiembrie 2018
Senat
28 noiembrie 2018
Senat
adoptat de Senat
rezultat vot pentru=65, contra=0, abtineri=0
28 noiembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

26 noiembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

22 noiembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.359) favorabil de la:

Comisia pentru politică externă
21 noiembrie 2018
Senat
14 noiembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.926) favorabil de la:

Comisia economică, industrii şi servicii
5 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L640

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
termen depunere raport: 27.11.2018
31 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b569 (adresa nr.plx393/2018/29-10-2018)

29 octombrie 2018
Camera Deputaților
adoptat de Camera Deputatilor