Pl-x nr. 684/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 223 din Legea nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale

Sponsori:

cdep

6 februarie 2019
Camera Deputaților

încetarea procedurii legislative prin desesizarea Camerei Deputatilor; înaintare la Senat.

18 decembrie 2018
Camera Deputaților
10 decembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere amendamente: 20.12.2018
termen depunere raport: 05.02.2019
5 decembrie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.1145/04.12.2018 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
26 noiembrie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.5874/22.11.2018 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
12 noiembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 05-12-2018

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 05-12-2018

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 26-11-2018