PL-x nr. 495/2018 Proiect de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România

Sponsori: Laurenţiu-Dan Leoreanu, Bogdan-Iulian Huţucă, Dan Vîlceanu

cdep senat

17 decembrie 2018
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

5 decembrie 2018
Camera Deputaților
17 octombrie 2018
Camera Deputaților
16 octombrie 2018
Camera Deputaților
3 octombrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

26 septembrie 2018
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
26 septembrie 2018
Senat
adoptata de Senat
rezultat vot pentru=81, contra=0, abtineri=0
26 septembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

25 septembrie 2018
Senat

primire raport (nr.337) favorabil de la:

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
amendamente: da
28 iunie 2018
Senat
20 iunie 2018
Senat

primire aviz (nr.376) favorabil de la:

Comisia pentru sănătate publică

primire aviz (nr.622) favorabil de la:

Comisia economică, industrii şi servicii
amendamente: da
14 iunie 2018
Senat
29 mai 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L324

trimis pentru raport la:

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
termen depunere raport: 26.06.2018
20 martie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b103