BP608/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.17 şi alin.(2) al art.24 din Ordonanţa de urgenţă nr.44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Sponsori:

senat

13 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b608 (adresa nr.896/13-11-2018)