Pl nr. L696/2018 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă nr.195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, Republicată

Sponsori:

senat

12 decembrie 2018
Senat
26 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L696

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
termen depunere raport: 18.12.2018
17 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b474