BP560/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

Sponsori:

senat

23 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b560