Pl-x nr. 664/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Sponsori: Cristina-Ionela Iurişniţi

cdep

9 noiembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere amendamente: 16.11.2020
termen depunere raport: 18.11.2020
5 noiembrie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.1126/05.11.2020 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
26 octombrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 09-11-2020

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 09-11-2020

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 09-11-2020