PL-x nr. 346/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Sponsori:

cdep

24 iunie 2020
Camera Deputaților
10 iunie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 17.06.2020
termen depunere raport: 23.06.2020
3 iunie 2020
Senat

proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptat de Senat

adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat