Pl-x nr. 483/2020 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(2 1 ) şi lit.b) a alin.(2 2 ) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Sponsori: Claudiu-Vasile Răcuci

cdep

17 august 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 04.09.2020
termen depunere raport: 08.09.2020
11 august 2020
Senat
respinsa de catre Senat
27 mai 2020
Senat

înaintat la Senat

27 mai 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului