PL-x nr. 29/2020 Proiect de Lege privind abrogarea art.6 şi 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Sponsori:

cdep

14 decembrie 2020
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

din 15 decembrie 2020 (CLGP online - 14 decembrie 2020)
24 noiembrie 2020
Camera Deputaților

trimis pentru raport suplimentar la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen:2 săptămâni
23 noiembrie 2020
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

24 iunie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.4771/23.06.2020

Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative
(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
10 martie 2020
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
face parte din categoria legilor ordinare
26 februarie 2020
Camera Deputaților
17 februarie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 02.03.2020
termen depunere raport: 12.03.2020
10 februarie 2020
Senat
adoptat de Senat
ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf) Forma adoptată de Senat