BP637/2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

Sponsori:

senat

20 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b637 (adresa nr.bpi938/2018/19-11-2018)