Pl-x nr. 43/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Sponsori:

cdep senat

17 ianuarie 2019
Președinte

promulgata prin Decret nr. 82/2019

devine Legea nr. 38/2019

29 decembrie 2018
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

20 decembrie 2018
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

13 decembrie 2018
Senat

primire raport (nr.298) favorabil de la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
amendamente: da
10 decembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

plenul Senatului aproba retransmiterea la comisii

trimis pentru raport suplimentar la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere raport: 17.12.2018
5 decembrie 2018
Senat

primire raport (nr.285) favorabil de la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
amendamente: da
20 septembrie 2018
Senat
17 septembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului cu nr.L378

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi este sesizată pentru întocmirea avizului
12 septembrie 2018
Senat

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi îşi încetează activitatea potrivit Hotărârii Senatului nr.107/2018

5 septembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.99) favorabil de la:

Comisia pentru egalitatea de şanse
26 iunie 2018
Senat

primire aviz (nr.415) favorabil de la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
amendamente: DA
18 iunie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este Camera decizionala; proiectul se înregistreaza cu nr.L378

trimis pentru raport la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere raport: 18.09.2018
14 iunie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b317 (adresa nr.plx43/2018/13-06-2018)

13 iunie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
19 decembrie 2018
Senat
adoptata de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
titlu: Pl pentru modificarea şi completarea Legeii educaţiei naţionale nr.1/2011
13 iunie 2018
Senat

înaintat la Senat

13 iunie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
2 mai 2018
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

23 aprilie 2018
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
face parte din categoria legilor organice
17 aprilie 2018
Camera Deputaților
27 martie 2018
Camera Deputaților
19 martie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere amendamente: 29.03.2018
termen depunere raport: 11.04.2018
13 martie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.196/12.03.2018 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
2 martie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.899/27.02.2018 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
21 februarie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 15-03-2018

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 15-03-2018

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 07-03-2018