Pl-x nr. 658/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Sponsori:

cdep

20 octombrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 27.10.2020
termen depunere raport: 03.11.2020
14 octombrie 2020
Senat
respinsa de catre Senat