PL-x nr. 452/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m 2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Sponsori:

cdep senat

4 decembrie 2018
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

21 decembrie 2018
Președinte

promulgata prin Decret nr. 1279/2018

devine Legea nr. 340/2018

5 decembrie 2018
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

3 decembrie 2018
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

28 noiembrie 2018
Camera Deputaților
adoptat de Camera Deputatilor
titlu: Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
consultati stenograma sedintei
cu titlul: "Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului?"
28 noiembrie 2018
Camera Deputaților

proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptat de Camera Deputatilor

rezultat vot pentru=217, contra=26, abtineri=13, nu au votat=1
consultati stenograma sedintei
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
(pdf)   Forma pentru promulgare
26 noiembrie 2018
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor (rămas pentru votul final)

consultati stenograma sedintei
15 noiembrie 2018
Camera Deputaților

primire raport favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

(pdf) Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
face parte din categoria legilor ordinare
30 octombrie 2018
Camera Deputaților
11 septembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa Guvernului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 19.09.2018
termen depunere raport: 26.09.2018
3 septembrie 2018
Senat

proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptat de Senat

adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
3 septembrie 2018
Senat
adoptat de Senat
rezultat vot pentru=70, contra=12, abtineri=9
3 septembrie 2018
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

28 iunie 2018
Senat

primire raport (nr.233) favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
26 iunie 2018
Senat

primire aviz (nr.76) favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
20 iunie 2018
Senat

primire aviz (nr.407) favorabil aprobarii ordonantei de urgenta de la:

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
18 iunie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L374

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
termen depunere raport: 27.06.2018
14 iunie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b313 (adresa nr.E90/14-06-2018)