PL nr. L714/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

Sponsori:

senat

10 decembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L714

3 decembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b665 (adresa nr.E208/03-12-2018)