BP595/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

Sponsori:

senat

6 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b595 (adresa nr.891/06-11-2018)