BP657/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

Sponsori:

senat

27 noiembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b657 (adresa nr.bpi955/2018/26-11-2018)