Mijloace de comunicare și participare pe siturile Parlamentelor naționale

O analiză comparativă recentă[i] a mijloacelor online de comunicare și participare prezente pe siturile Parlamentelor naționale din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene a relevat o serie de aspecte interesante inclusiv pentru cazul românesc și pentru aplicația Parlament Transparent. Utilizarea unor astfel de mijloace este relevantă pentru modul în care Parlamentul este vizibil pentru cetățeni, dar și pentru măsura în care opiniile și nevoile cetățenilor pot fi comunicate direct Parlamentului. Autorii lucrării menționate disting între:

  • mijloace de comunicare unidimensională prin care mesajul este trimis de la un emițător către un număr de receptori: RSS feed, E-newsletter, Website-App, Televiziune online, Film, Fișier audio, Tur virtual, Canal de You Tube
  • mijloace de comunicare bidimensională prin care atât emițătorul cât și receptori sunt activi, cei din urmă având posibilitatea de a răspunde mesajului emițătorului: E-mail, Ecran de contact și
  • mijloace de comunicare tridimensională - situației din comunicarea bidimensională i se adaugă și posibilitatea receptorilor de a comunica între ei: Twitter, Flickr/ Instagram, Facebook și Google+.

În cadrul analizei citate acestor mijloace online li se adaugă unul de participare: sistemul online de petiții către Parlament. Existența unui instrument pe pagina Parlamentului a fost codată cu 1, iar funcționalitatea perfectă cu 2, astfel încât scorul maxim pe care îl putea obține un site era de 32.

După cum se poate vedea din Figura 1 de mai jos, situl Camera Deputaților se numără printre cele mai puțin înzestrate, cu doar patru instrumente disponibile și funcționale: cont de Facebookadresă de e-mailteleviziune online, și sistem electronic de petiții. Desigur, printre explicațiile acestei situații se numără bugetul redus al Parlamentului comparativ cu instituțiile similare din Europa Occidentală, dar și explicații structurale precum faptul că mai bine de 40% dintre români nu au folosit niciodată Internetul

Figura 1

 

[i] Schwanholz, J. și Bush, A. 2014. 'Taking representation seriously? The provision of communication and participation tools on national parliamentary websites', lucrare prezentată la conferința 'Eleventh Workshop of Parliamentary Scholars and Parliamentarians', Wroxton, 26-27 iulie 2014.