Subiecte: probleme privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională.