Ioan Dîrzu – Apărare și securitate

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Participarea activă a României în structurile civile şi militare NATO 6 noiembrie 2018
Gradul de îndeplinire al Strategiei naţionale de apărare 2015-2020 17 octombrie 2018