Adrian-Octavian Dohotaru – Apărare și securitate

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Stoparea exportului de arme dinpartea României către Arabia Saudită 31 octombrie 2018
Contractul dintre Romarm și Circinus 17 aprilie 2018
Norme metodologice pentru aplicare a Legii 217/2016. 18 octombrie 2017