Dumitru Chiriţă

Activitate

Afiliere politică

  1 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

  1 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 85/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  26 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 149/2018 Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi a fost elaborat şi adoptat de către cele două ...

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii şi ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Chiriţă Dumitru, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 municipiul Bucureşti, Jur credinţă patriei mele România; Jur să ...