14 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative de modificare şi completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice şi gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 243/2016). ( rămasă pentru votul final )

Rovana Plumb 91. Continuăm cu Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 123/2012 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare - Pl-x 243/2016. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Vă rog, domnule Chiriţă, Comisia pentru industrii şi servicii.

Dumitru Chiriţă Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă şi au hotărât, în unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi respingere, propunerea legislativă mai sus menţionată. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Mulţumesc.

Rovana Plumb Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Iniţiativa legislativă merge la votul final.