14 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 98/2016). ( rămasă pentru votul final )

Rovana Plumb 95. Continuăm cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 188 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Pl-x 98/2016. Din partea iniţiatorului? Dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Atunci, vă rog, domnule vicepreşedinte Chiriţă, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.

Dumitru Chiriţă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate pentru dezbatere, pe fond, cu propunerea legislativă mai sus menţionată. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor 3 comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Mulţumesc.

Rovana Plumb Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Iniţiativa legislativă merge la votul final.