9 iulie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (PL-x 418/2020) ( rămas pentru votul final ).

Ion-Marcel Ciolacu Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor, din cadrul sesiunii extraordinare, şi anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, până în acest moment, şi-au înregistrat prezenţa 197, fizic sau online. Ordinea de zi pentru astăzi şi programul de lucru au fost distribuite electronic şi afişate pe pagina de Internet a Camerei. Potrivit prevederilor regulamentare, şedinţa Camerei se desfăşoară prin mijloace electronice. Intrăm în ordinea de zi. Începem dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; PL-x 418/2020; caracter organic; procedură de urgenţă; amendamente admise - 83; amendamente respinse - 19. Dau cuvântul reprezentantului Guvernului României, domnului ministru Raed Arafat. Vă rog.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, domnule ministru. Dau cuvântul domnului preşedinte Halici, de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru prezentarea raportului. Vă rog, domnule deputat.

Nicuşor Halici Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, înregistrat în Camera Deputaţilor ca PL-x 418/2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice, având în vedere atât contestarea, cât şi constatarea neconstituţionalităţii art. 25 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 95/2006 în ceea ce priveşte reforma în domeniul sănătăţii. În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Amendamentele admise şi respinse sunt cuprinse în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2, care sunt anexe la raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea grupurilor parlamentare...

Nicuşor Halici Timp de dezbateri.

Ion-Marcel Ciolacu Tot... la dezbateri, domnul Halici, tot dumneavoastră, din partea Grupului PSD?

Nicuşor Halici Aş fi vrut să propun un timp de dezbateri, având în vedere că e procedură de urgenţă, de 10 minute, domnule preşedinte, dacă îndeplineşte...

Ion-Marcel Ciolacu Ascultăm pe fiecare... Este consens al Comitetului liderilor. Bine. Începem cu... domnul deputat Halici, din partea Grupului PSD. Doriţi să luaţi cuvântul? Vă rog.

Nicuşor Halici Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege transmis de Guvern, dincolo de faptul că pe fond era unul care necesita o dată punerea în acord cu Decizia Curţii Constituţionale, dar şi, să spunem, contextul, atât prezent, cât şi cel viitor, care ne poate oferi oricând situaţii de risc. În ceea ce priveşte proiectul de lege care a fost transmis, este unul care, dincolo de lacunitatea măsurilor care au fost inserate în proiectul de lege, nu respecta nici exigenţele deciziei Curţii Constituţionale, nici Constituţia României. De aceea, noi am amendat proiectul de lege. Şi o primă măsură pe care noi o considerăm că este printre cele mai importante este aceea că spiritul legii pe care astăzi sper să o adoptăm în cadrul Camerei Deputaţilor este ca, în primul rând, toate măsurile care se vor avea în vedere în aplicarea acestei legi să respecte siguranţa sanitară, drepturile şi libertăţile fundamentale ale românilor şi, după aceea, normal, şi celelalte obiective care au în vedere până la urmă un scop final, şi anume, protecţia, eventual şi prevenţia, în asemenea situaţii de risc. Dincolo de aceste principii generale, care până la urmă nu fac altceva decât să reflecte spiritul iniţiativei şi al legii în sine, am mai amendat proiectul de lege şi dăm posibilitatea celor care până la urmă, din păcate, ar putea ajunge în asemenea situaţii - mă refer la carantinare, la izolare - să poată să aibă dreptul de contestare a măsurii. Adică carantinarea, izolarea nu va mai putea fi un act unilateral al unei instituţii sau al unei persoane care îndeplineşte o autoritate sau o funcţie publică. De aceea, dreptul şi libertatea pe care le avem, cel puţin în Constituţie, şi ar trebui mai des să le avem şi în viaţa de zi cu zi, de a putea să ne bucurăm de ele, trebuie respectate. Şi, în acest caz, unul dintre elementele esenţiale pe procedură tehnică este cel privind contestarea acestor măsuri. Spunea şi reprezentantul Guvernului, domnul secretar de stat, că un alt obiect foarte important al legii este şi cel privind izolarea bunurilor, care ar putea fi, de asemenea, susceptibile de a fi purtătoare ale unor substanţe. Şi aici am venit cu o reglementare şi am amendat drastic iniţiativa. Şi am spus aşa, că această izolare şi indisponibilizare a bunurilor nu poate depăşi durata stabilită pentru riscul respectiv, de carantină sau izolare a persoanelor. Mai pe înţelesul larg, nu poţi să izolezi un bun mai mult decât izolezi sau carantinezi o persoană. Pentru că sunt situaţii, e adevărat, foarte rare, dar tocmai şi pentru o singură situaţie trebuie să reglementăm foarte corect şi tehnic faptul că nu poţi să ţii un bun dincolo de această perioadă, eventual un an, doi, şi după aceea să nu mai ai ce restitui. Mai mult decât atât, în situaţii şi mai excepţionale, dacă acel bun care se izolează printr-o decizie, bineînţeles, este, după aceea, susceptibil de imposibilitatea decontaminării, acesta urmând a fi distrus, trebuie, în mod automat, cetăţeanul al cărui proprietar este, să fie despăgubit în mod just. Amendări sunt foarte multe. Nu vreau să intru şi mai mult în chestiunile tehnice. Am încercat să protejăm drepturile, în primul rând, ale românilor; în subsidiar, după aceea, şi viaţa şi siguranţa societăţii în ansamblul ei. De aceea, Partidul Social Democrat îşi asumă aceste modificări care sunt şi schimbă foarte mult sensul iniţiativei, pentru că vin să-i protejeze pe români. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului PNL, domnul deputat Ioan Cupşa, online.

Ioan Cupşa Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Trăim în vremuri complicate, sunt vremuri nefericite, trăim sub ameninţarea bolii, a morţii. Ne aflăm într-o situaţie excepţională, într-o criză cu aspecte chiar tragice - vieţi pierdute, sănătatea unora dintre noi este ruinată, iar ameninţarea, din păcate, este departe de a dispărea. Criza economică este, de asemenea, una profundă şi ne influenţează negativ. Influenţează negativ viaţa noastră socială. Suntem într-o situaţie nemaiîntâlnită - o criză de nimeni anticipată. O criză însă care este a neputinţei omului în faţa bolii, în faţa naturii. Când cu toţii sau aproape cu toţii credeam şi când cu toţii suntem educaţi să credem acest lucru, că suntem stăpâni în această lume, stăpâni absoluţi, că mintea noastră, ştiinţa, mijloacele tehnice ne-au făcut stăpâni absoluţi, ne-am trezit în situaţia în care trebuie să recunoaştem că suntem vulnerabili în feluri în care nici nu ne închipuiam. O criză profundă, nemaiîntâlnită, ne-a încercat. Guvernul liberal, Guvernul Ludovic Orban a luat măsuri. Măsuri care s-au dovedit a fi utile. Deşi lipsa de experienţă era una generală, o lipsă de experienţă la nivel nu doar naţional, ci european, la nivel mondial, şi deşi cadrul legislativ era unul impropriu, măsurile care s-au luat s-au dovedit a fi unele potrivite. Ce facem noi astăzi? Încercăm să îmbunătăţim cadrul legislativ. Adoptăm astăzi sau vom adopta o iniţiativă legislativă la care cu toţii ne-am adus contribuţia. Este demn de remarcat faptul că la lucrările Comisiei juridice, aproape la fiecare dintre amendamente ne-am adus cu toţii contribuţia şi le-am votat, toţi reprezentanţii partidelor politice. Ne-am adus astăzi, cum spuneam, cu toţii, contribuţia. Şi este un moment excepţional, un moment de solidaritate - este păcat că nu avem parte mai des de astfel de momente - în care dăm curs unei nevoi sociale. Dăm curs nevoii sociale de a lua măsuri care să protejeze viaţa şi sănătatea fiecăruia şi a tuturor, acum, când ne confruntăm cu această cruntă pandemie de COVID-19. Desigur, dreptul la viaţă şi sănătate sunt cheia de boltă a drepturilor fundamentale. Aşa se regăsesc şi în capitolul aferent din Constituţia României, sunt primele pe care le regăsim acolo aşezate. Adoptăm legea aceasta care, în mod necesar, subliniez, şi proporţional, nediscriminatoriu, va restrânge exerciţiul unor drepturi şi libertăţi. O va face însă pentru că este nevoie, în mod categoric, să luăm măsuri cu caracter excepţional şi temporar pentru a ne proteja viaţa şi sănătatea. Măsuri care deja şi-au dovedit, de altfel, eficienţa. Izolarea, carantinarea sunt măsuri care au fost luate, au fost dispuse de către Guvernul Ludovic Orban şi, cum vă spuneam, şi-au arătat eficienţa. Măsurile luate în ultimele luni sunt măsuri eficiente. Au ţinut sub control pandemia, am reuşit să prevenim în bună măsură extinderea acestei boli teribile. De asemenea, noi intervenim astăzi legislativ, ca urmare a Deciziei nr. 458 a Curţii Constituţionale a României. O decizie a cărei obligativitate formală o respectăm. O decizie însă care arată o lipsă de maturitate, de înţelepciune, a judecătorilor, a membrilor Curţii Constituţionale a României, aşa cum arată şi o lipsă de maturitate politică a celor care au sesizat Curtea şi care au susţinut această sesizare. Am lucrat astăzi sub presiunea timpului, din păcate. Sperăm ca această iniţiativă legislativă - felul în care noi o adoptăm şi să sperăm că au înţelepciune şi cei din Senat, colegii noştri din Senat - va fi una utilă şi va trece de orice control de constituţionalitate. Însă trebuie să subliniez un lucru pe care mi-l spunea un prieten. Mă întreba ce votăm astăzi. Şi acum o să citez. "Vom institui restrângere individuală de drepturi prin act normativ". Decizia DSP nu este nimic altceva. Actele administrative sunt emise în baza normelor primare pe care noi le votăm astăzi. Actele administrative individuale de restrângere a drepturilor vor fi sesizabile în instanţa de contencios. Prin urmare, ce efect a produs decizia Curţii Constituţionale a României, de vreme ce se va regăsi în bună măsură conţinutul din actele normative criticate şi care au fost declarate neconstituţionale, în această lege pe care noi o adoptăm? Actele erau şi înainte sesizabile în contencios administrativ, pentru motive de nelegalitate. Actele erau emise şi înainte şi au fost emise până în prezent, ca urmare şi în temeiul unor norme primare. Era vorba de Legea sănătăţii publice nr. 95/2006. Şi vreau să subliniez un lucru care este mai puţin cunoscut. Această lege, Legea nr. 95/2006, care în parte a fost declarată neconstituţională, mai precis alin. (2) al art. 23 a fost declarat neconstituţional, a făcut obiectul unei sesizări de neconstituţionalitate în anul 2006, foarte amplă. Practic, întreaga Lege nr. 95/2006 a fost supusă controlului de constituţionalitate, ca urmare a sesizării pe care un grup parlamentar a făcut-o la momentul respectiv. Şi ghiciţi ce? La momentul respectiv, Curtea Constituţională a României a declarat că întreaga Lege nr. 95/2006 este constituţională, că niciuna dintre criticile care însumau zeci şi zeci de pagini, fiecare capitol al legii fiind sesizat, fiind contestat în legătură cu constituţionalitatea sa, Curtea Constituţională, în anul 2006, făcând o verificare a priori a constituţionalităţii acestei legi, a declarat-o constituţională. E, uite că în anul 2020, Curtea Constituţională a României nu doar că găseşte neconstituţională o parte importantă din lege, dar, mai mult decât atât, se grăbeşte, cum rareori o face, să soluţioneze o sesizare de la Avocatul Poporului. Mută cu două săptămâni mai devreme momentul în care trebuia să soluţioneze, prin decizie, sesizarea. Domnule preşedinte al Camerei şi domnule preşedinte al Senatului, Iertaţi-mă, mă voi adresa direct şi probabil retoric, De ce niciunul dintre cei doi n-au răspuns în niciun fel adresei pe care Curtea Constituţională a României a trimis-o, pentru a se pronunţa, Camera şi, respectiv, Senatul, pe sesizarea Avocatului Poporului? Probabil pentru că consideraţi, aşa cum era firesc, că actele normative sesizate erau constituţionale. Dar, încă o dată, în afara neînţelegerilor dintre noi, care sunt fireşti, pentru că suntem adversari politici, în afara acestei neînţelegeri, astăzi este un moment important. Este un moment de solidaritate, îl subliniez, în care, cu toţii, toate partidele care au reprezentare parlamentară, toate partidele politice, au sprijinit în comisie adoptarea acestui raport favorabil şi probabil că vor vota în plen acest raport. Eu vă mulţumesc tuturor.

Ion-Marcel Ciolacu Bună seara! Mulţumim şi noi. Domnul deputat Ionuţ Moşteanu, Grupul USR.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Bună seara, colegi!

Ion-Marcel Ciolacu Bună seara! Vă auzim.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Bună seara! Autorităţile statului au nevoie de un instrument legal pentru carantinare şi izolare, pentru a ne proteja pe toţi. USR a sprijinit iniţiativele autorităţilor şi le va sprijini în continuare, pentru că e nevoie de înţelepciune şi solidaritate pentru a câştiga lupta cu coronavirusul. Aş vrea să văd aceeaşi atitudine şi la PSD, şi la PNL, şi la toate celelalte partide, care uneori dovedesc că sunt mai îngrijorate de sondaje decât de sănătatea românilor. Haideţi să dăm dovadă de responsabilitate! Aşteptăm de la PSD să nu mai saboteze iniţiativele Guvernului, să nu mai minimizeze riscurile acestei pandemii. Şi de la PRO România, acelaşi lucru. Pentru că foarte des l-am auzit pe domnul Ponta minimizând riscurile acestei pandemii. Pentru două voturi în plus îi puneţi în pericol pe cei mai vulnerabili dintre români. Şi să ştiţi că nu uităm că aţi condus România în ultimii 30 de ani şi aţi lăsat în urmă un sistem de sănătate subfinanţat, neperformant, spitale în paragină şi prea puţini medici. Aşteptăm şi de la Guvern mai multă transparenţă şi un dialog real cu Parlamentul. Proiectul acesta a venit foarte târziu în Parlament. Şi am văzut solidaritate, şi am văzut muncă în echipă, zilele acestea, cum au spus şi antevorbitorii mei. În Comisia juridică, s-a muncit cot la cot, toată lumea a adus amendamente, încercând să scoată un proiect bun în acest interval scurt de timp. Aştept, de asemenea, şi de la domnul preşedinte Iohannis, să-şi ia în serios rolul de mediator şi să medieze meciul PSD-PNL. Pentru că e clar că din meciul acesta pierd românii şi în urma lui se scufundă economia. Domnilor colegi, Haideţi să dăm un mesaj de unitate! În acest moment România are nevoie de o clasă politică responsabilă. Asta aşteaptă fiecare român de la noi. USR va vota acest proiect.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Din partea Grupului PRO Europa, domnul preşedinte Victor Ponta. Doriţi să interveniţi pe procedură? Nu. Vă mulţumesc.

Victor-Viorel Ponta Alo!

Ion-Marcel Ciolacu Bună seara! Vă auzim.

Victor-Viorel Ponta Bună seara, domnule preşedinte! Mulţumesc pentru că m-aţi sunat măcar, chiar dacă n-am avut ocazia să citim ce se votează azi, cum de fapt n-a citit niciun deputat care va vota. Noi, cei de la PRO România, suntem consecvenţi şi o să votăm împotriva unei legi care aduce restricţii, interdicţii şi foarte multe... foarte multe posibile abuzuri împotriva românilor. Regret faptul că în continuare majoritatea din Parlament votează asemenea legi, care după aceea se dovedesc scrise prost, se dovedesc folosite împotriva românilor. Dar, din fericire, există PRO România şi noi votăm împotrivă. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Vass Levente, din partea Grupului UDMR.

Levente Vass Bună seara, stimaţi colegi!

Ion-Marcel Ciolacu Bună seara!

Levente Vass Legea sănătăţii nr. 95/2006 a fost modificată de peste 1.000 de ori. Iată, a venit timpul - şi asta s-a mai zis de la microfonul Parlamentului - să schimbăm această lege. Poate noul coronavirus ne aduce şi acest beneficiu, în afară de toate cele rele. Permiteţi-mi să vă spun că şi în cazul stării de alertă propunerea legislativă care reglementa starea respectivă a fost târziu introdusă în Parlament şi în ciclul discuţiilor. La fel gândim că s-a întâmplat şi în cazul acestei legi atât de necesare. Şi considerăm că acesta este motivul pentru care societatea românească, încet, încet, îşi pierde încrederea în tot ceea ce înseamnă reglementare din partea autorităţilor privind stoparea pandemiei. Este un lucru foarte rău, pentru că în cazul în care apar probleme peste toamnă, s-ar putea să ajungem şi noi într-o stare asemănătoare, cum este deja observată în alte ţări din Vestul Europei, unde pandemia îşi face efectul şi face ravagii. Foarte important, considerăm că o asemenea lege trebuie discutată cu partea civică, trebuie discutată mult mai amplu şi mult mai în amănunt în Parlament, între partide. Felicit şi felicităm totuşi partidele, că a fost un exemplu bun că, uite, se poate, chiar în două zile, chiar într-o singură zi. Şi, având în vedere decizia Curţii Constituţionale, textul propus oferă garanţii în plus în vederea respectării drepturilor fundamentale. Suntem conştienţi că vorbim despre o problemă deosebit de complexă şi sensibilă şi faţă de propunerea Guvernului au fost introduse, cu munca noastră comună, garanţii în plus pentru persoanele bolnave sau suspectate de a fi bolnave, limitând posibilitatea unor abuzuri sau încălcări grave ale drepturilor cetăţenilor. Nu e normal să ţii internat un pacient 70 de zile, fără simptomatologie. Mult mai bine ar fi, în spiritul a ceea ce am zis şi am afirmat, ca să-l faci partener pe acel bolnav fără simptomatologie şi să-i explici că s-ar putea să nu-i curgă nasul, dar s-ar putea să aibă probleme, lezări, leziuni la nivelul plămânului, la nivelul rinichiului, şi motivul pentru care se internează, cu acordul scris al dumnealui, este să se urmărească şi să se noteze evoluţia pacientului, din punctul de vedere al organelor interne, în caz de nevoie sau dacă se internează fără simptomatologie. De aceea, grupul nostru parlamentar a ajutat această colaborare în echipă, între partide, şi o să votăm aceste modificări legislative şi legea în sine. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Grupul minorităţilor nu solicită cuvântul. Din partea Grupului PMP, domnul deputat Petru Movilă, vă rog.

Petru Movilă Bună seara, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege pentru apărarea sănătăţii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ordinii publice. Prin acest proiect de lege apar noţiuni, apar termeni noi, cum sunt: "carantina personală", "carantina bunurilor", "izolarea personală", "măsuri de sănătate publică", "epidemie", "suspect de a fi infectat sau contaminat" şi alte noţiuni pe care românii imediat le vor afla, odată cu publicarea legii. Sigur că s-a adus în discuţie un lucru foarte important, o nouă lege a sănătăţii. Partidul Mişcarea Populară a fost singurul care a depus un proiect de lege pentru o nouă lege a sănătăţii, însă, din păcate, interesele politice ale celorlalţi colegi, grupuri parlamentare au făcut ca acest proiect de lege să fie respins. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară - în acest proiect de lege şi mai ales după - vede responsabilitate. Vede sănătatea românilor. Vede o economie care gâfâie. Vede o economie care este la pământ. Pentru că foarte mulţi dintre antevorbitori sau dintre colegii noştri parlamentari, persoane publice din administraţia locală sau centrală şi-au bătut joc de lege. Pentru că dacă s-ar fi respectat legea aşa cum noi considerăm şi afirmăm că trebuie respectată nu am fi avut o explozie de cazuri de coronavirus, să fim nevoiţi din nou să venim cu legi care să completeze cadrul legislativ actual. De asemenea, prin această lege vedem o măsură corectă, care să vină să protejeze România. Deja suntem pe lista de restricţii în multe ţări din Uniunea Europeană - vorbim de Austria, Slovacia, Grecia şi Bulgaria -, au început acum. Şi dacă noi am fi fost cu toţii responsabili, politicienii români, nu am fi fost în această situaţie. De aceea, sigur că apreciem efortul celor care au participat la realizarea acestui proiect de lege. Şi, dincolo de solidaritatea parlamentară, noi vă solicităm tuturor şi tuturor românilor să fim responsabili, să respectăm legea. Şi instituţiile statului să-şi facă treaba până la capăt faţă de cei care nu respectă legea. Partidul Mişcarea Populară va vota în totalitate, prin parlamentarii pe care îi avem în Camera Deputaţilor, acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlu sunt intervenţii? Solicitări? Nu. Dacă la amendamentele admise, de la 1 la 20? Nu. De la 20 la 40? Nu. De la 40 la 60? Nu. De la 60 la 83? Nu. Am încheiat dezbaterile. Proiectul de lege rămâne la votul final.