14 noiembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative privind măsurile de prevenire şi control a tuberculozei (Pl-x 470/2016). ( rămasă pentru votul final )

Eugen Nicolicea Suntem la poziţia 23 1 . Este vorba despre Pl-x 470/2016, mutată de la poziţia 83 - Propunerea legislativă privind măsurile de prevenire şi control al tuberculozei; este lege organică, respinsă de Senat. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Vă rog.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Vorbim despre un proiect de lege pornit de la nivelul organizaţiilor nonguvernamentale, al asociaţiilor de pacienţi, care a fost asumat de PSD şi semnat de 111 parlamentari de la Partidul Naţional Liberal, de la ALDE şi de la Partidul Social Democrat. În cadrul dezbaterilor din Parlament, toate grupurile politice - UDMR, PMP, PNL, PSD, ALDE, USR - au susţinut, practic, acest proiect de lege şi vreau să le mulţumesc tuturor grupurilor politice pentru acest sprijin. Vreau să mulţumesc, de asemenea, organizaţiilor nonguvernamentale, asociaţiilor de pacienţi care s-au implicat în formularea corectă a nevoilor pe care bolnavii de tuberculoză le au. România ocupă un loc important şi nu este bine acest lucru, iar prin acest proiect de lege încercăm să oprim, să stopăm această boală. Vă mulţumesc tuturor celor care aţi fost de acord să discutăm acest proiect, tuturor grupurilor politice care aţi luat această decizie, de a vota legea. Vă mulţumesc tuturor.

Eugen Nicolicea Domnule preşedinte, aţi luat cuvântul din partea comisiei, sau aţi vorbit simultan? Nu. Vorbeşte domnul deputat Ciuhodaru. Vă rog.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Tuberculoza poate fi o problemă pentru fiecare dintre noi. Şi, de altfel, uitaţi-vă cum se extinde în România - unul din cinci cazuri de tuberculoză, la nivel european, este din România, asta în condiţiile în care România are doar 4% din populaţia Europei. Acest proiect de lege vine să rezolve două probleme extrem de importante, cea de accesibilitate la tratament, şi vorbesc despre problema economică şi de cea socială. Le mulţumesc pacienţilor care au elaborat acest proiect de lege, organizaţiilor de pacienţi. Şi sunt dintre cei care au susţinut acest demers legislativ încă din 2016, când a fost depus în Parlament. Sănătatea se tratează cu măsuri concrete, iar acest demers legislativ poate face ca viaţa fiecăruia să fie protejată. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Domnul Stamatian Vasile-Florin, PNL. (Vociferări.) Păi, mă scuzaţi, v-am invitat, din partea comisiei, da?

Vasile-Florin Stamatian Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Suntem în faţa unui proiect legislativ de o importanţă maximă, elaborat conform directivelor şi preocupărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Este un capitol unde suntem din nou foarte performanţi. Avem cea mai mare incidenţă a tuberculozei, suntem primii în lume în ceea ce priveşte noile cazuri înregistrate. Ceea ce vreau însă din tot sufletul este ca aceia care sunt implicaţi - Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii - să se preocupe într-adevăr de aplicarea acestei legi. Pentru că sunt persoanele cărora le revine... (Vociferări. Rumoare.) Se pare că nu vă interesează foarte mult. Deci... pentru aplicarea ei trebuie să fie seriozitate la toate capitolele - şi la medicul de familie, şi la medicul şcolar, şi la asistenţa socială, şi la reţeaua de boli neuro-pulmonare. Trebuie fonduri şi trebuie să avem grijă să fie aplicată. Dumneavoastră, aproape toţi, proveniţi din mame cărora li s-a făcut screeningul pentru tuberculoză, în perioada în care eram foarte săraci şi eram după Război. Astăzi nu sunt fonduri suficiente pentru prevenţie. Dacă şi această lege va fi votată doar pentru că a fost o presiune din partea organizaţiilor de pacienţi sau din partea societăţii civile, dacă şi această lege nu va avea o aplicare strictă, atunci munca colectivului, care a făcut o lege conform normelor europene, a fost o muncă de pomană. Sigur că Grupul nostru parlamentar va vota pentru. Suntem în faţa unui sector de legi care trebuie să fie aplicate şi care trebuie să fie finanţate conform necesităţilor. (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Dau cuvântul domnului deputat Ganţ Ovidiu Victor. Am înţeles, dar întrucât s-au încurcat autorii cu reprezentanţii comisiei şi au început dezbaterile generale, n-am vrut să... Bine, comisia. Dumneavoastră respectaţi cu stricteţe regula.

Costel Lupaşcu Raport al Comisiei pentru sănătate şi familie asupra Propunerii legislative privind măsurile de prevenire şi control al tuberculozei. La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru sănătate şi familie a avut în vedere avizul favorabil, cu observaţii, al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare prevenirea şi controlul tuberculozei, prin acordarea unor drepturi şi servicii facultative pacienţilor care suferă de această boală. Totodată, prin propunerea legislativă se urmăreşte şi reducerea riscului de infectare a populaţiei care intră în contact cu persoanele infectate. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative privind măsurile de prevenire şi control al tuberculozei, cu amendamentele prezentate în anexă. Domnule preşedinte, Este necesar de corectat următoarele erori materiale: 1. La pagina 27 din anexă, nr. crt. 31, art. 21 lit. a) după "municipiul Bucureşti" se introduce "şi judeţul Ilfov"; 2. La pagina 28 din anexă, nr. crt. 32, art. 22 alin. (2) lit. a), prescurtarea "TB" se înlocuieşte cu "tuberculoză". Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Atunci când vom dezbate amendamentele admise, vom ţine cont şi de aceste precizări şi propuneri de modificare. Dau cuvântul domnului deputat Ganţ Ovidiu Victor.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Stimate doamne şi domni deputaţi, Au fost enumerate grupurile parlamentare care au susţinut iniţiativa. A fost omis Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. Nu ar fi prima dată. În consecinţă, am venit în faţa dumneavoastră să vă spun că, evident, susţinem această iniţiativă. Este o necesitate. Domnul deputat Stamatian, nu ne-a şi spus de ce. Pentru că suntem într-o situaţie absolut jenantă, ca stat european civilizat, să avem o asemenea incidenţă a tuberculozei, care, în general, este o boală a mizeriei şi care este asociată cu condiţii de trai mizere, reprezentând, evident, un pericol pentru oricare cetăţean din această ţară. Este o măsură absolut utilă, dar, aşa cum s-a mai spus aici, trebuie dublată de acţiune. Parlamentul îşi face datoria adoptând această iniţiativă, însă este clar că trebuie dublată de măsuri - sociale, sanitare, medicale - concrete. Trebuie alocate resurse pentru aceasta. Şi, evident, este nevoie şi de măsuri în domeniul educaţiei în rândul populaţiei, mai ales, repet, în regiuni şi zone subdezvoltate, cu o populaţie săracă, care trebuie neapărat ajutată să depăşească acest nivel de trai care nu este demn de Uniunea Europeană şi, evident, de România. Vă mulţumesc frumos.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. La dezbaterea propunerii legislative? Vă rog.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. La dezbateri generale. Este vina mea şi vreau să mulţumesc Grupului minorităţilor naţionale pentru sprijinul pe care l-a acordat, atât în cadrul dezbaterilor, cât şi la votul acestei iniţiative legislative. Trebuie să subliniem totuşi faptul că, în ultimii 12, ani există o scădere progresivă a incidenţei tuberculozei în România. Dacă în 2002 incidenţa era de 142 la 100.000 de locuitori, la nivelul anului 2013, aceasta a scăzut la 73 la 100.000 de locuitori. România rămâne într-adevăr ţara cu cea mai mare incidenţă din Uniunea Europeană, în condiţiile în care furnizează 20% din numărul total de bolnavi, populaţia fiind de 4% din Uniunea Europeană. Incidenţa tuberculozei variază pe teritoriul ţării şi este relativ influenţată de statutul socio-economic. Dar să ştiţi că nu este doar o boală a sărăciei. Cazurile şi pacienţii prezenţi în dezbaterile de la Comisia pentru sănătate şi familie au fost cazuri deosebite ale unor oameni, chiar persoane publice, care şi-au asumat, să spun, acest lucru. Cazul cel mai cunoscut este al doamnei Paula Rusu, care a fost una dintre cele care s-a luptat practic pentru această lege. Aş vrea, încă o dată, în numele Partidului Social Democrat, să mulţumesc tuturor grupurilor parlamentare şi organizaţiilor de pacienţi care ne-au fost alături la redactarea acestei legi. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Domnul Movilă Petru, Grupul PMP.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Şi eu vreau să apreciez ca foarte bun acest proiect de lege, rod al colaborării dintre grupurile parlamentare şi societatea civilă, fie că vorbim despre asociaţii de pacienţi sau alte ONG-uri care luptă pentru ca legislaţia din România să fie mult mai bună şi facilă pentru pacienţi, dar, sigur, şi pentru cei care lucrează în sistemul de sănătate. Colegii antevorbitori au marcat două lucruri importante. Primul - această lege va fi eficientă, dacă vom monitoriza şi o vom aplica stricto senso , aşa cum a ieşit ea, şi cum va ieşi, prin votul nostru. Al doilea lucru important - această lege prevede alocaţii bugetare, sociale, cum vreţi, medicale, pentru cei care au aceste diagnostice, pentru cei care părăsesc instituţiile de tratament şi acasă, în mediul familial, nu au condiţii de subzistenţă, nu au un nivel de trai acceptabil. De aceea, Partidul Mişcarea Populară, în baza argumentelor prezentate, şi mai sunt şi multe altele, va vota acest proiect de lege. Şi rog Ministerul Sănătăţii, şi nu doar Ministerul Sănătăţii, şi Ministerul Muncii, să monitorizeze pentru ca legea să se aplice cât mai bine, pentru că doar astfel rata, procentul celor cu tuberculoză la 1.000 de locuitori va fi din ce în ce mai mic. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Domnul Pop Rareş-Tudor, USR.

Tudor Rareş Pop Mulţumesc, domnule preşedinte. Uniunea Salvaţi România va susţine acest proiect. Este, într-adevăr, un proiect ultranecesar, de care sănătatea românilor are nevoie ca de aer. Avem un singur regret, că a durat atât de mult acest proces de adoptare şi de scriere a legii. Profit de ocazie să vă atrag atenţia că în comisii mai avem un proiect pe sănătate, un proiect blocat, un proiect care este foarte important pentru sănătatea românilor, la fel de important. Este vorba despre Legea vaccinării. Şi profit de moment să fac un apel la dumneavoastră. Sper să găsim împreună înţelepciunea şi consensul politic de a lucra şi de a trece această lege, la fel de importantă ca Legea tuberculozei. (Aplauze.) Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Domnul Ciuhodaru Tudor, PSD.

Tudor Ciuhodaru Sunt convins că şi pentru Legea vaccinării, cu înţelepciune, vom găsim soluţii. Decât un proiect făcut la hei-rup şi care să nu fie valabil nici pentru pacient şi nici pentru ceea ce înseamnă medicină în România, mai degrabă aşteptăm, să nu facem mai mult rău decât bine - este un principiu medical, primum non nocere . Iar dacă vorbim despre tuberculoză, într-adevăr, cazurile ar fi scăzut, dar Iaşiul este, de exemplu, pe locul trei în incidenţa tuberculozei. Capitala este pe primul loc, urmată de Dolj. Şi îngrijorător este faptul că vorbim despre cazuri multirezistente la droguri. În aceste condiţii, proiectul vine ca o rezolvare clară în astfel de domenii. Iar monitorizarea sunt convins că o vor face şi cei care ne-au susţinut în aceste demersuri, adică pacienţii şi organizaţiile de pacienţi. Eu sper ca, dincolo de vorbe, lucrurile să fie cât se poate de concrete. Iar un astfel de demers este esenţial pentru o problemă de sănătate publică, care este totuşi îngrijorătoare în această ţară. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea propunerii legislative. Au existat doar două observaţii, din partea domnului vicelider şi membru al comisiei, înţeleg. Avem 51 de amendamente admise. Când le vom supune votului, vom ţine cont şi de aceste propuneri de modificare, care erau de tehnică legislativă şi de îndreptare a unor erori materiale. Dacă de la poziţia 1 la poziţia 20, mai există obiecţii? Nu există. Votaţi. 125 de voturi pentru, un vot contra. Cu majoritate de voturi, au fost adoptate aceste amendamente. De la poziţia 21 la poziţia 40? Vă rog să votaţi. 132 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere. Cu unanimitate, au fost adoptate. De la poziţia 41 la poziţia 51? Vă rog să votaţi. 134 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere. Cu unanimitate de voturi, au fost adoptate. Propunerea legislativă rămâne pentru votul final.