Subiecte: raporturile individuale de muncă (contractul individual de muncă, timpul de lucru, concediile, protecţia muncii, sistemul de salarizare, jurisdicţia muncii, statutul juridic al femeii salariate); raporturile colective de muncă (negocierea colectivă, contractul colectiv de muncă, jurisdicţia conflictelor colective de muncă); statutul juridic al sindicatelor şi al organizaţiilor patronale; sistemul asigurărilor sociale (pensii, indemnizaţii, ajutor de şomaj, alocaţie de stat); asistenţa socială (ajutoare materiale, gratuităţi); ajutoare materiale pentru persoane defavorizate: bătrâni, persoane handicapate, minori şi altele; problematica ocupării forţei de muncă.

 

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Care sunt demersurile pe care le-a făcut Ministerul Muncii în urma sesizării ... 16 decembrie 2020
Derogare HG nr.581/2001 privind criteriile de încadrare a personalului navigat ... 8 decembrie 2020
Sprijinirea piloților și însoțitorilor de zbor disponibilizați 8 decembrie 2020
Situaţia tinerilor angajaţi cu forme legale 23 noiembrie 2020
Solicitare de analiză a unui memoriu primit la cabinetul parlamentar 16 noiembrie 2020
Revenire la întrebarea - Situaţii inacceptabile la Casa Naţională de Pensii ... 11 noiembrie 2020
Precizări privind calendarul de majorare a contribuţiilor individuale la ... 27 octombrie 2020
Situaţia instituţiilor aflate în subordinea, sau autoritatea şi coordonarea ... 27 octombrie 2020
Statistica privind beneficiarii indemnizaţiei lunare pentru luptătorii în ... 27 octombrie 2020
Stadiul proiectului de digitalizare "Sistem Naţional de Management privind ... 27 octombrie 2020
Situaţia angajailor expuşi riscului de sărăcie 19 octombrie 2020
Modificări legislative pentru uniformizarea vârstei de pensionare pentru toate ... 13 octombrie 2020
Numărul persoanelor cu handicap 12 octombrie 2020
Fundamentarea majorării salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru ... 7 octombrie 2020
Evaluare Insepecţia Muncii 6 octombrie 2020
Solicitare de informaţii cu privire la o categorie de persoane care nu a ... 22 septembrie 2020
Solicitarea de interpretare a alin.(7) art.18 din ordonanţa de urgenţă nr.148 ... 8 septembrie 2020
Solicitare de informaţii privind numărul de beneficiari ai măsurii şomajului ... 8 septembrie 2020
Neîncadrarea unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat în ... 8 septembrie 2020
Calcularea dreptului la pensie 8 septembrie 2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea ... 8 septembrie 2020
Aplicativitatea unor dispoziţii legale din Codul Muncii 8 septembrie 2020
Procedura aplicabilă în ceea ce priveşte solicitarea şi plata stimulentului de ... 2 septembrie 2020
Ancheta urgent la DGASPC Bacău în urma abuzurilor comise împotriva unor ... 1 septembrie 2020
Alocarea bugetară pentru stimularea ocupării forţei de muncă 1 septembrie 2020
Numărul de contracte încetate (august 2020) 19 august 2020
Situația copiilor din sistemul de protecție din România 12 august 2020
Măsuri privind debirocratizarea procesului de adopție. 26 martie 2018
Adoptare ordin ANOFM pentru punerea în aplicare a art.77/1 şi art.77/2 din ... 6 februarie 2018
Promovarea sistemului privind impozitul pe venitul global pe gospodărie prin ... 19 aprilie 2017
Pensie de handicap. 30 ianuarie 2017
Acordare statut deportat. 16 ianuarie 2017