Dénes Seres – Finanțe

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Situaţia unor imobile aflate în domeniul privat al statului. 22 noiembrie 2017