Ana Adriana Săftoiu – Externe

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Respectarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea ... 21 februarie 2018
Respectarea dreptului la educaţie continuă a pesoanelor cu dizabilităţi ... 28 iunie 2017