Oana-Mioara Bîzgan-Gayral – Interne

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Măsuri adoptate pentru prevenirea și combaterea hărțuirii stradale 12 august 2020
Numărul ordinelor de protecție provizorie emise de agenții de Poliție din ... 12 august 2020
Stadiul operaționalizării Registrului naţional automatizat cu privire la ... 12 august 2020
Măsuri adoptate pentru facilitarea obținerii documentelor de identitate de ... 12 august 2020
Sancționarea faptelor de violență domestică 4 decembrie 2018
Înscrierea în Registrul de stare civilă 12 noiembrie 2018
Contravenţii săvârşite în stare de ebrietate 23 octombrie 2018
Sancționarea faptelor ilicite săvârșite sub influența consumului de droguri 3 octombrie 2018
Contravenţii aplicate în baza Legii nr.202/2002 11 iunie 2018
Aplicarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între ... 30 mai 2018
Sesizări cu privire la situații de abuz sau neglijare a minorilor 17 aprilie 2018
Sancționarea agresiunilor sexuale îndreptate asupra minorilor 17 aprilie 2018
Violenţa împotriva fetelor şi femeilor 12 martie 2018
Accesul copiilor fără CNP la educaţie şi îngrijire medicală 27 februarie 2018
Reacţia angajaţilor MAI la cazul profesorului din Copşa Mică acuzat de ... 13 februarie 2018
Prevenirea, monitorizarea şi soluţionarea cazurilor de hărţuire şi violenţă în ... 6 februarie 2018
Combaterea violenţei bazate pe gen şi accesul la date dezagregate în funcţie de ... 5 decembrie 2017
Violenţa şi hărţuirea stradală asupra femeilor. 19 septembrie 2017
Avizarea de urgenţă a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea ... 13 septembrie 2017