15 decembrie 2020 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Pl-x 630/2020; adoptată ca urmare a depăşirii termenului constituţional ).

Corneliu-Florin Buicu 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 630/2020; lege organică. Data prezentării în Biroul permanent - 20 octombrie 2020; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final - 3 decembrie 2020. Termenele pentru dezbatere şi vot final fiind depăşite, propunerile legislative se consideră adoptate, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (2) din Constituţie şi ale art. 112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.