24 iunie 2020 – Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.21/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe.

Dragoş Gabriel Zisopol Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la alegerea unui membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe. Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art.44 alin.(4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori prin vot secret, cu buletine de vot, asupra propunerii de alegere a domnului deputat Bontea Vlad în calitatea de membru al Comisiei parlamentare speciale de control al activităţii SIE, au constatat următoarele: Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputaţi şi senatori au fost prezenţi 366, din care 354 au votat pentru numire, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea domnului deputat Bontea Vlad în calitatea de membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii SIE.

Vlad Bontea Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Eu, Bontea Vlad, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, jur să apăr interesele României şi să respect Constituţia şi legile ţării. Jur că, atât pe timpul mandatului, cât şi după încetarea acestuia, voi păstra secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor considerate ca atare de lege, de care voi lua cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor. Jur pe propria răspundere că nu am colaborat cu structurile fostei Securităţi şi că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informaţii Externe sau ale altor servicii secrete de informaţii.